Upozornění na riziko vzniku požáru

Upozorňujeme, že z důvodu mimořádných klimatických podmínek a dlouhotrvajícímu suchu i s ohledem na rozsáhlý požár v Národním parku České Švýcarsko je do odvolání zakázáno na celém území Ústeckého kraje spalovat hořlavé látky na volném prostranství, na místech se suchým porostem, v lesích a ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň a odhazovat hořící nebo doutnající předměty. Dále používat v místech mimo souvislou městskou a obecní zástavbu zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

Více informací