Původ Českého středohoří neumožnil vznik krasových jevů, ale pseudokrasových jevů v neovulkanitech zde najdeme hned několik typů. Puklinové systémy kopců vytváří výrony teplého a studeného vzduchu, takzvané ventaroly a ledové jámy. Klasickým příkladem jsou lokality Plešivec, Borečský vrch, Kamenná hůra. V Českém středohoří jsou soustředěny i významné pseudokrasové jeskyně. S převahou největší je Loupežnická jeskyně u Velkého Března (celkem asi 130 m chodeb), vytvořená na puklině v trachytu. Puklinová jeskyně na Bukové hoře (asi 7 m) je popisována jako ledová. Jeskyně na Radobýlu (asi 10 m) vznikla na puklině vlivem svahových pohybů. Jeskyně u Dobrné (asi 10 m) je ukázkou suťových jeskyní. Pseudokrasové jeskyně sice nekrášlí krápníková výzdoba, ale mají význam jako zimoviště pro netopýry a vrápence.

Loupěžnícká jeskyně.
NPP Boreč - Ventaroly.