null Péče o krajinu Českého středohoří

Péče o krajinu Českého středohoří

Obálka brožury Péče o krajinu Českého středohoří.

Informační brožuru vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR z projektu LIFE České středohoří (LIFE16 NAT/CZ/000639) podpořeného z finančního nástroje Evropské unie LIFE a Ministerstva životního prostředí.

Brožura je určená hlavně vlastníkům pozemků a hospodářům.

Více o projektu