null Nepůvodní druhy rostlin

Nepůvodní druhy rostlin

Leták Nepůvodních druhů rostlin.

Nepůvodní druhy rostlin způsobují problémy na cenných lokalitách v Českém středohoří. Mají totiž tendenci tyto lokality rychle zarůst a vytlačit nejen půodní druhy rostlin, ale i živočichů na ně vázaných. Jak je poznat a jak jejich riziku čelit se dočtete v tomto letáku.