null Pozvánka na semináře k Operačnímu programu Životní prostředí 2021-2027 a k NPO-POPFK 2022 - 2025

Pozvánka na semináře k Operačnímu programu Životní prostředí 2021-2027 a k NPO-POPFK 2022 - 2025

Pozvánka na semináře k Operačnímu programu Životní prostředí 2021-2027 a k NPO-POPFK 2022 - 2025

5. 2. 2024

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří Vás srdečně zve na tři semináře, v rámci nichž budou poskytnuty informace k Operačnímu programu životní prostředí pro období 2021-2027 (oblast příroda) a představeny zjednodušené metody vykazování.

Seminář č. 1

Místo konání:    Hasičská zbrojnice JSDH Kravaře, Víska 6, 470 02 Kravaře

Termín konání: 20. 2. 2024 od 9 30 hod.

Přejít na detail pozvánky

 

Seminář č. 2

Místo konání:    Obecní úřad, Raná 114, 439 24 Raná u Loun

Termín konání: 27. 2. 2024 od 9 30 hod.

Přejít na detail pozvánky

 

Seminář č. 3

Místo konání:    Online seminář v prostředí Cisco Webex Meetings

Termín konání: 12. 3. 2024 od 9 30 hod.

Přejít na detail pozvánky

 

Účast na seminářích je zdarma.

Program

  9 30 – 9 40         Úvodní slovo ředitele RP SCHKO České středohoří Ing. Vladimíra Dolejského, Ph.D.

  9 40 –  9 50        Představení OPŽP 2021-2027, informace o aktuálním stavu výzev.

  9 50 – 10 10       Projektové schéma AOPK ČR a hlavní principy zjednodušených metod vykazování.

10 10 – 10 30         Možnosti podpory ze specifických cílů 1.3 s 1.6.

10 30 – 10 40       Jak podat žádost v rámci Projektového schématu AOPK ČR?

10 40 – 11 00       Diskuse.

Kontaktní osoba: Ing. Radka Podrápská, E: radka.podrapska@nature.cz, M: 774 205 585

Přednášející: Mgr. Š. Šolcová, Ing. T. Stuchlík a Ing. R. Podrápská

Podrobnější informace k jednotlivým seminářům naleznete v přiložených pozvánkách.

Po skončení seminářů k Operačnímu programu Životní prostředí 2021-2027 bude v krátkosti představen Národní plán obnovy - Program podpory obnovy přirozených funkcí krajiny 2022-2025.

Program

11 00 – 11 30  Stručné představení NPO-POPFK, podprogramu 165 - Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu.

                          Podporovaná opatření

  • Zlepšení druhové a prostorové skladby lesa.
  • Zajištění péče o cenné nelesní terestrické biotopy.
  • Tvorba a obnova mokřadů (vč. tůní a malých vodních nádrží).
  • Revitalizace a renaturace vodních toků.
  • Výsadba dřevin mimo les.

 Kontaktní osoba / přednášející: Mgr. Veronika Dočekalová, E: veronika.docekalova@nature.cz, M: 606 620 097

Ilustrační foto krajiny.