null Pozvánka na online semináře „Představení NPO-POPFK 2022-2025“ a „Představení Operačního programu Životní prostředí 2021-2027“

AOPK ČR, Správa CHKO České středohoří

Pozvánka na online semináře „Představení NPO-POPFK 2022-2025“ a „Představení Operačního programu Životní prostředí 2021-2027“

21. 4. 2023

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří Vás srdečně zve na online semináře, v rámci nichž budou poskytnuty informace k Národnímu plánu obnovy - Programu podpory obnovy přirozených funkcí krajiny a k Operačnímu programu životní prostředí pro období 2021-2027 (oblast příroda) a představeny zjednodušené metody vykazování.

Národní plán obnovy - Program podpory obnovy přirozených funkcí krajiny 2022-2025

Místo konání:    Online seminář v prostředí Cisco Webex Meetings

Termín konání: 18. 5. 2023 od 9 30 hod. 

Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Dočekalová, E: veronika.docekalova@nature.cz, M: 606 620 097

Přednášející:      Mgr. Veronika Dočekalová

PROGRAM

9 30 – 9 50          Stručné představení NPO-POPFK, podprogramu 165 - Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu.

                          Podporovaná opatření

  • Zlepšení druhové a prostorové skladby lesa.
  • Zajištění péče o cenné nelesní terestrické biotopy.
  • Tvorba a obnova mokřadů (vč. tůní a malých vodních nádrží).
  • Revitalizace a renaturace vodních toků.
  • Výsadba dřevin mimo les.

9 50 – 10 00        Diskuse

Účast na semináři je zdarma.

Program ve formátu PDF ke stažení: zde 

 

Operační program životní prostředí pro období 2021-2027 (oblast příroda)

Místo konání:    Online seminář v prostředí Cisco Webex Meetings

Termín konání: 18. 5. 2023 od 10 00 hod.

Kontaktní osoba: Ing. Radka Podrápská, E: radka.podrapska@nature.cz, M: 774 205 585

Přednášející:          Mgr. Š. Šolcová, Ing. T. Stuchlík a Ing. R. Podrápská

PROGRAM

10 00 – 10 20      Úvodní slovo a představení OPŽP 2021-2027, informace o aktuálním stavu výzev.

10 20 – 10 40      OPŽP 2021-2027, zjednodušené metody vykazování pro vybraná opatření – Příroda.

10 40 – 11 00       Specifický cíl 1.3 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům – opatření vztažená na ochranu přírody a krajiny (1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5 a 1.3.8)

11 00 – 11 20        Specifický cíl 1.6 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění – opatření vztažená na rozvoj biodiverzity (1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5 a 1.6.7)

11 20 – 11 45      Diskuse

Jedná se o druhý ze série odborných seminářů pořádaných v roce 2023 k OPŽP 2021-2027 určených široké veřejnosti.

 

Účast na semináři je zdarma.

Program ve formátu PDF ke stažení: zde

 

Přihlásit se lze do 12. 5. 2023 na E: radka.podrapska@nature.cz. Nejpozději 3 dny před konáním semináře Vám budou zaslány přihlašovací údaje.