null Naučná stezka Lovoš

Naučná stezka

Naučná stezka Lovoš

  • Délka: 9 km
  • Typ: pěší
  • Obtížnost: střední
Pohled na vrch Lovoše.

Území, kterým prochází trasa naučné stezky Lovoš, patří bezpochyby k přírodovědně nejbohatším a turisticky nejatraktivnějším koutům Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Lesnatý vrch Lovoš s nadmořskou výškou vrcholu necelých 570 m je spolu s Kybičkou (též Malý Lovoš, 489,0 m) významnou krajinnou dominantou okolí města Lovosice, jehož název se jménem vrchu souvisí. Důvodem k tomu, že tato naučná stezka byla vybudována již v roce 1981, jako první na území Českého středohoří, byly zejména přírodní hodnoty území. Pro umístění naučné stezky byl zvolen prostor mezi údolím Labe, kde se nachází proslulá Brána Čech, a centrální částí horopisného podcelku Milešovské středohoří. Návštěvník má možnost projít malebné Oparenské údolí směrem proti proudu Milešovského potoka a vystoupit na vrchol Lovoše, odkud se naskýtá jedinečný rozhled na sousední vrchy a v případě příznivého počasí i poměrně daleko do krajiny Litoměřicka a jeho okolí. Hlavním cílem naučné stezky je seznámit nás s pestrostí geologické stavby masívu Lovoše a Brány Čech, zajímavostmi tohoto území z hlediska geomorfologického, přiblížit bohatost a rozmanitost zdejších přírodních stanovišť a také upozornit na některé historické zajímavosti a dlouhodobé i dnešní hospodářské vlivy člověka na zdejší krajinu, která je v rámci Čech mimořádná. Lovoš je národní přírodní rezervací a je součástí soustavy Natura 2000.

Galerie

Pohled na vrch Lovoše.
Pohled na vrch Lovoše.
Krajina Lovoše.