Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO České středohoří věnuje významnou část svých aktivit environmentální výchově a osvětě. Snažíme se veřejnosti předávat důležité informace o principech ochrany přírody. Rozvíjíme ideály udržitelného jednání, ekologického myšlení a cítění. Z tohoto důvodu dlouhodobě v regionu budujeme partnerství se školami všech stupňů, dětskými a mládežnickými organizacemi, kluby, muzei, informační centry, představiteli obcí a občanského sektoru. Svou činnost popularizujeme vydáváním zajímavých publikací, ale i pravidelným pořádáním terénních exkurzí, expozic a velkých akcí pro veřejnost, jako jsou Slavnosti stepí na Rané a Slavnosti pastvin na Hlinné.

Na akcích se podílejí odborníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO České středohoří – zoologové, botanici, geologové a další. Díky projektu LIFE České středohoří vznikají tematické vzdělávací materiály, které jsou určeny pedagogům, vedoucím dětských skupin i rodičům. Jsou volně dostupné zde a na webu LIFE České středohoří.  

V zahradě u budovy Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO České středohoří si můžete prohlédnout výstavu hornin a minerálů Českého středohoří i skalku osázenou zajímavými rostlinami z Českého středohoří.

  Pracoviště školám dále nabízí programy na tato témata:

  • Povídání s promítáním o CHKO České středohoří (2. stupeň ZŠ a SŠ),
  • Povídání s promítáním o záchranných stanicích aneb jak pomoci zraněným mláďátkům (ZŠ a SŠ),
  • Povídání s promítáním o životě bobrů (MŠ a 1. Stupeň ZŠ),
  • Program „Poznej zvířátka Českého středohoří“, který skrze hry a soutěže přibližuje dětem mateřských škol život ve středohorské krajině.