České středohoří vás osloví především jako neopakovatelný typ krajiny. Krajinu, kterou bychom marně hledali v České republice i v okolních státech střední Evropy. Domov tu má množství rozmanitých rostlinných a živočišných druhů i jejich společenstev, toto území tak patří k nejbohatším v Čechách. Kromě přírodních krás skrývá středohorská krajina bezpočet kulturních památek svědčících o dějinném významu celé oblasti.  České středohoří nabízí ideální možnosti pro pěší turistiku a výlety na kole. Území je totiž protkáno hustou sítí značených turistických stezek a cyklostezek.

Jestli plánujete přijet do Českého středohoří, přinášíme vám několik zajímavých tipů na výlet. Příroda je tu zachovalá a rozmanitá také proto, že se o ni pečlivě staráme – kosíme a přepásáme louky, pěstujeme smíšené přírodě blízké lesy, navracíme do krajiny cesty, meze a mokřady. K potěše a poznání všech ohleduplných návštěvníků. Příroda návštěvníky totiž obohacuje svou krásou a je zdrojem psychické rovnováhy.

Putování po Českém středohoří je pro návštěvníky velmi příjemné. Existuje tu totiž bohatá a dobře značená síť turistických stezek, z toho okolo dvaceti naučných. A další postupně vznikají. Podobné je to se sítí cyklostezek. Nejatraktivnější z nich zůstává cyklostezka EuroVelo 7, která propojuje Středomoří s nejsevernějšími místy Evropy. České středohoří protíná její část, kterou možná znáte pod označením Labská stezka. Vine se podél řeky Labe od Litoměřic až po Děčín. Všechny významné nástupní body propojuje veřejná doprava.

Při svých cestách prosíme, buďte k přírodě ohleduplní. Postačí k tomu jen pár zásad. Více o tom, jak se chovat v přírodě se můžete dozvědět z krátkých videí o rodině Veverkových. Další informace a upozornění najdete na  Do přírody ohleduplně

Další tipy na výlet můžete najít na   www.snamidoprirody.cz