null Výtvarná soutěž ke Slavnostem stepí

Výtvarná soutěž ke Slavnostem stepí

20. 2. 2023

Žáci mateřských školek, základních škol a gymnázií se opět mohou zúčastnit výtvarné soutěže ke Slavnostem stepí. Akce se bude konat v sobotu 20. května 2023 v obci Raná u Loun a výtvarné práce zaslané do soutěže zde budou vystaveny. Nosným stylem bude tentokrát komiks na téma „Ze života zvířátek a rostlin Lounského středohoří“.

Nejpozdější termín pro odevzdání soutěžních prací je 5. května 2023. Práce lze doručit osobně nebo poštou na adresu Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14, Litoměřice, 412 01. Pro vítěze soutěže bude přichystán diplom a odměna.

Náměty na výtvarné práce:

Co by vzácné druhy Lounského řekli lidem, kdyby mohli mluvit

V Lounském středohoří každoročně probíhá rozsáhlé kosení luk a strání. Na kopcích se pasou ovečky. Takovou péčí se daří zajišťovat příznivé podmínky pro druhy, které ke svému životu potřebují travnaté plochy. O obzvláště cenné se starají dokonce odborníci na ochranu přírody skrze speciální záchranné a podpůrné programy. Jak by asi tyto druhy lidem za jejich péči poděkovaly? Co dalšího by jim řekly? A jak by vyčinily těm, kdo se k přírodě nechová hezky?

Vzácné druhy se představují

Každá rostlinka, zvířátko, nebo třeba houba, žije vlastním způsobem života. Líbí se jim na různých přírodních stanovištích, vyhovuje jim rozdílná míra sluníčka či zamokření a rádi baští něco jiného. Také mívají zajímavé vlastnosti, které jim pomáhají v přírodě přežít. Jak by        se nám, lidem, druhy z Lounského středohoří představily?