null Slavnosti pastvin 2022

AOPK ČR, Správa CHKO České středohoří

Slavnosti pastvin 2022

29. 9. 2022

Ten, kdo v sobotu 3. září 2022 vyrazil do přírody v okolí Hlinné, si opět odnesl mnoho krásných zážitků i poznatků o Českém středohoří. Konaly se zde totiž již tradiční Slavnosti pastvin. Akce, která se snaží co nejzábavnější formou přiblížit cennou přírodu zdejší chráněné krajinné oblasti, způsoby, kterými o ni pečujeme, tradiční řemesla a regionální produkty.

Program akce tvořil zážitkově-naučný okruh kolem vrchu Hradiště, který končil na návsi obce Hlinná. Zde mohli návštěvníci ochutnat místní dobroty, zatančit si na živou muziku nebo s dětmi shlédnout loutkové představení. Ke konci trasy si pak mohli prohlédnout kovárnu, rytířské ležení nebo se pomazlit se zvířátky. Stejně jako předchozí ročníky, i ten pátý, navštívil sám velký Středohoř. Pohádka o jeho kouzlech byla jednou z odměn za splnění úkolů na jednotlivých zastaveních zážitkově-naučného okruhu.

Akce se konala ve spolupráci s obcí Hlinná a městem Litoměřice. Akci také podpořily Muzeum v přírodě Zubrnice, Pršutérie Chovaneček, Severočeská vědecká knihovna, Spolek Dobříš a Destinační agentura České středohoří, o.p.s. Ta v roce 2020 akci udělila regionální známku ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®.

V letošním roce byla zaznamenána nejvyšší návštěvnost akce, která se blížila k 2300 osobám.

Další fotografie z akce si můžete prohlédnout zde: https://www.lifecs.cz/fotogalerie/akce-pro-verejnost/slavnosti-pastvin-2022/

Slavnosti pastvin 2022.