null Prodloužení regionální známky pro Slavnosti pastvin

Prodloužení regionální známky pro Slavnosti pastvin

8. 12. 2022

Slavnosti pastvin jsou opět certifikovaný zážitek v rámci regionálních známek ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®! Komise Destinační agentury České středohoří, o.p.s. obnovila certifikaci na další tři roky při svém zasedání v úterý 6. prosince 2022.

Slavnosti pastvin se konají na přelomu srpna a září v obci Hlinná u Litoměřic. Součástí je zážitkově-naučný okruh po místní přírodě, který má přiblížit způsoby ochrany přírody za pomoci šetrných metod zemědělství. Také kulturní program v obci, který zahrnuje nejen hudební a divadelní vysoupení, ale i jarmark plný regionálních produktů. 

První certifikaci akce obdržela 12. prosince 2020. Slavnosti pastvin nejsou jen ekologicky zaměřenou akcí, ale výrazně pomáhají zvyšovat povědomí a zájem o místní kulturní a přírodní dědictví. Citlivě motivují návštěvníky k jejich ochraně a zachování pro další generace. Díky akci se daří propojit práci orgánů státní ochrany přírody s vedením obcí a měst, daří se slaďovat zájmy občanů, občanských spolků, také firem a dalších soukromých subjektů v rámci Ústeckého kraje a zároveň pomáhá rozvíjet komunitu malé obce v Českém středohoří.

 

Logo regionální známky.