null Pozvánka na online seminář: Představení Operačního programu Životní prostředí 2021-2027

Pozvánka na online seminář: Představení Operačního programu Životní prostředí 2021-2027

31. 5. 2022

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří Vás srdečně zve na online seminář, v rámci kterého bude představen Operační program životní prostředí pro období 2021-2027 (oblast příroda) a poskytnuty základní informace ke zjednodušeným metodám vykazování.

Termín konání: 31. 5. 2022 od 10 hod. 

Přihlásit se lze na E: radka.podrapska@nature.cz do 25. 5. 2022. Nejpozději 5 dní před konáním semináře budou přihlášeným zaslány přihlašovací údaje.

Účast na semináři je zdarma.

Program semináře:

  • Základní informace k novému OPŽP 2021-2027, zjednodušené metody vykazování pro vybraná opatření - Příroda.
  • Specifický cíl 1.3 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům - opatření vztažená na ochranu přírody a krajiny (1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5 a 1.3.8)
  • Specifický cíl 1.6 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění - opatření vztažená na rozvoj biodiverzity (1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5 a 1.6.7).
  • Diskuze