null Pečujeme o kukačky! Za odměnu nám sice nezakukají, ale nádherně pokvetou.

Pečujeme o kukačky! Za odměnu nám sice nezakukají, ale nádherně pokvetou.

1. 2. 2023

Vstavač kukačka nemá nic společného se stejnojmenným ptákem nebo hodinami. Tyto rostlinky vykvétají v květnu a svými lodyhami převyšují okolní travní porost. Zkrátka vykukují. Dříve byly zcela běžným a hojným druhem, proto se také nazývaly vstavač obecný. Dnes rostou jen na několika málo místech v Česku a jsou řazeny mezi druhy kriticky ohrožené. Více než 80 % lokalit, kde se kukačky ještě v první polovině 20. století vyskytovaly, bylo ztraceno opuštěním od tradičního hospodaření. Dnes zbývá přibližně 150 lokalit. V CHKO České středohoří roste vstavač kukačka jen v přírodní rezervaci Bohyňská lada. Je proto skvělé, že v letošním roce došlo ke schválení regionálního akčního plánu, který pomůže s péčí o tuto orchidej.

A co péče o vstavače kukačky obecně obnáší? O lokality s jejich výskytem se už dlouhodobě pečuje. Vyřezávají se náletové dřeviny, probíhá jejich pravidelné sečení či šetrná pastva. Nejdůležitější je udržovat řídký travní porost, čehož se dosahuje důkladným vyhrabáním stařiny. Na některých lokalitách jsou na ochranu rostlinek před zvěří budovány menší oplocení nebo jsou do travního porostu vkládány ocelové sítě, které brání prasatům v rytí hlíz. Případně byl pro lepší klíčení semen strháván či narušován drn. Krom toho dochází k výsevu nebo dokonce výsadbám rostlin z umělých záložních populací.

S čím regionální akční plán v Českém středohoří pomůže? S navýšením počtu jedinců na stávající lokalitě a za pomoci osvědčených způsobů dosáhnout a udržet optimální podmínky pro vstavač kukačku na dalších lokalitách, kde se tato rostlina dříve vyskytovala. Na tyto lokality pak kukačky navrátit prostřednictvím výsadeb z umělých kultur.

Jak se kukačky pro České středohoří pěstují? Záchranné programy se primárně zaměřují na ochranu druhu v místě přirozeného výskytu, ochrana in situ. Z různých důvodů to často nestačí a přechází se k ochraně ex situ, tedy mimo místo přirozeného výskytu. Dle platné výjimky dojde k odebrání části zralých semen přímo v Bohyňských ladech tak, aby nedošlo k poškození zbytku rostliny. V umělých podmínkách dojde k napěstování sazenic rostlin. To vyžaduje značnou péči, jako je ochrana před nežádoucím hmyzem, slimáky nebo dalšími nepříznivými vlivy ve skleníku, zajišťování potřebných teplot, vlhkosti nebo přítomnost symbiotických hub v substrátu. Až po několika letech od výsevu je rostlina připravená k výsadbě na připravené lokalitě.  

Rozkvetlý vstavač kukačka.
Rozkvetlý vstavač kukačka.
Rozkvetlý vstavač kukačka v květináčích.