null Naučná stezka Úpatím Rané

Naučná stezka

Naučná stezka "Úpatím Rané"

  • Délka: 2 km
  • Typ: pěší
  • Obtížnost: lehká
Výhled na Ranou z Oblíku.

Vrch Raná je nejen ikonickým místem pro bezmotorové létání, ale i významnou přírodní dominantou Lounského středohoří. Příroda se tu začala těšit ochraně již v roce 1936. Tehdy byla Raná vyhlášena městskou rezervací Loun. Dnes je národní přírodní rezervace na takzvané Malé bouli obklopena evropsky významnou lokalitou Raná-Hrádek, která zahrnuje území od letiště k hoře i celý její masiv. Raná je totiž významná i z celoevropského pohledu a je součástí soustavy Natura 2000. Nejen na Rané, ale i na svazích okolních vulkanických kopců, se rozkládají stepi. Ty patří k druhově nejbohatším příkladům naší přírody. Zdejší podnebí významně ovlivňují nedaleké Krušné hory, které svou výškou zadržují nebo rozhání srážky. Tomuto jevu se říká srážkový stín. Kvůli němu patří oblast Lounska a Žatecka k nejteplejším a nejsušším oblastem střední Evropy.  Při úpatí Rané vede od roku 2021 pohodlná naučná stezka pro rodiny s dětmi. Provází jí sysel Zoubek – jedno ze zvířat tolik typické pro zdejší travnaté plochy. Jednotlivé informační panely zahrnují hrací prvky a postupně seznamují návštěvníky se zdejší přírodou, důvody její ochrany, způsoby jakými je o ní pečováno a popisují zajímavé druhy, které jsou na Rané doma.

Galerie

Krajina Lounského středohoří.
Kavylová step na Rané.
Pastva na Rané.
Příklad pestré krajiny na Rané.