null Koniklece se vrací domů

Koniklece se vrací domů

30. 11. 2022

Koniklece se vrací domů! Minulý týden bylo repatriováno několika desítek rostlin koniklece otevřeného na vybrané lokality v Českém středohoří. Rostlinky byly vypěstovány ze semínek konikleců odebraných odborníky z původních lokalit. Výpěstky byly vráceny na tyto místa, aby posílily stávající genofond.

Koniklece otevřené nejvíce zasáhla změna v obhospodařování krajiny a úpadek tradičního hospodaření. To vedlo k zarůstání jejich stanovišť hustým travním porostem a náletovými dřevinami. Jejich populaci snižuje i okus květů zvěří, přerývání lokalit divokými prasaty a občas i nenechavý zahrádkář.

Na záchraně koniklece se podílí projekt LIFE České středohoří se záchranným programem koniklece otevřeného.

Vysazování konikleců otevřených.