null Jak jsme oslavili Den Země

Jak jsme oslavili Den Země

31. 5. 2022

Předchozí roky ovlivněné koronavirovou pandemií organizaci akcí ke Dni Země příliš nepřály. Naštěstí letos se situace zlepšila a oslavám nic nebránilo.

Naše pracoviště ve spolupráci se Správou NP České Švýcarsko a ZOO Děčín připravilo program ke Dni Země u knihovny v Děčíně. Akce se konala ve čtvrtek 21. dubna 2022 a představila přírodu Českého středohoří, Labských pískovců a Českého Švýcarska. Program doplnila i stanoviště o stráži přírody, zvířátkách a včelařství. Akce se účastnilo okolo tisíce dětí, pedagogů i návštěvníků z řad veřejnosti.

 Hned v pátek 22. dubna 2022 jsme ve vzdělávání o přírodě pokračovali, a to ve spolupráci s městem Litoměřice. Litoměřický Den Země zahrnoval dopolední program pro školy na zahradě u bašty Baba, která je naším sídlem. Část zahrady prošla rekonstrukcí díky prostředkům z projektu LIFE České středohoří a slouží nyní jako botanická expozice. Během programu si děti mohli projít pět zážitkově-naučných stanovišť zaměřených na téma krajiny, geologie, savců a ptáků, hmyzu a rostlin. Akci navštívilo přibližně 200 dětí se svými pedagogy.

Dále jsme se připojili ke Dnu Země v Zooparku Chomutov, který se konal v sobotu 23. dubna 2022. Na této akci pro rodiny jsme připravili informační stánek o Českém středohoří a principech jeho ochrany. Také o projektu LIFE České středohoří a jeho aktivitách. Stánek doplnilo několik naučných aktivit pro děti. Odhadovaná účast našeho stánku čítá 800 osob.

Maraton oslav jsme zakončili Dnem Země v Jiráskových sadech v Litoměřicích. Ten se konal v úterý 26. dubna 2022 a byl pořádán Domem dětí a mládeže Rozmarýn. Naše pracoviště zde zajišťovalo jedno z osvětových stanovišť, které navštívilo okolo 500 dětí ze základních a mateřských škol z Litoměřicka.