null Pozvánka na online seminář: Představení Operačního programu Životní prostředí 2021-2027

AOPK ČR, Správa CHKO České středohoří

Pozvánka na online seminář: Představení Operačního programu Životní prostředí 2021-2027

10. 11. 2022

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří Vás srdečně zve na online seminář, v rámci kterého bude představen Operační program životní prostředí pro období 2021-2027 (oblast příroda) a poskytnuty základní informace ke zjednodušeným metodám vykazování.

Termín konání: 29. 11. 2022 od 10 hod. 

PROGRAM

10 00 – 10 15      Úvod, představení programu, informace o aktuálním stavu a přípravě výzev.

10 20 – 10 35       OPŽP 2021-2027, zjednodušené metody vykazování pro vybraná opatření – Příroda.

10 35 – 10 50      Specifický cíl 1.3 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům – opatření vztažená na ochranu přírody a krajiny (1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5 a 1.3.8)

10 50 – 11 05      Specifický cíl 1.6 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění – opatření vztažená na rozvoj biodiverzity (1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5 a 1.6.7)

11 05 – 11 15      Ukázky úspěšných realizací

11 15 – 11 30      Diskuse

Přihlásit se lze na E: radka.podrapska@nature.cz do 18. 11. 2022.

Účast na semináři je zdarma.