null Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M. (VÚV)

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M.
Dohoda o vzájemné spolupráci, vzájemném poskytování dat a spolupráci při jejich využití 4. 8. 2015 Oddělení péče o vodní ekosystémy