null Výzkumný ústav rostlinné výroby (VÚRV)

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Výzkumný ústav rostlinné výroby
Vzájemné poskytování dat, spolupráce při zpracování a interpretaci poskytnutých dat, formy publikace výstupů 22. 2. 2012 Odbor monitoringu biodiverzity