null Univerzita Palackého

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Dohoda o poskytování dat
Vzájemné poskytování dat, spolupráce při zpracování a interpretaci poskytnutých dat včetně publikace výstupů 21. 5. 2010 Odbor monitoringu biodiverzity

Smlouva o vzájemné spolupráci
Smlouva o vzájemné spolupráci v zájmu ochrany a výzkumu užovky stromové 24. 5. 2024 Odbor druhové ochrany

Realizační smlouva č. 1
Realizační smlouva č. 1 ke smlouvě o spolupráci v zájmu ochrany užovky stromové 24. 5. 2024 Odbor druhové ochrany