null Botanický ústav AV ČR (BÚ)

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Botanický ústav AV ČR
Poskytnutí a zpracování dat 30. 5. 2008 Oddělení sledování stavu druhů živočichů

Botanický ústav AV ČR
Smlouva o vzájemné spolupráci při přípravě metodických materiálů v oblasti průnikových témat ochrany přírody a vědeckého výzkumu vegetace, na přípravě a vývoji standardů péče o přírodu a krajinu 8. 8. 2014 Oddělení obecné ochrany přírody

Botanický ústav AV ČR
Realizační smlouva o spolupráci - spolupráce na vývoji a aktualizaci standardů pro likvidaci invazních druhů rostlin včetně následné péče o lokality 8. 8. 2014 Oddělení obecné ochrany přírody

Botanický ústav AV ČR
Partnerská smlouva k realizaci projektu Environmentální školící středisko Lužnice 31. 12. 2009

Botanický ústav AV ČR
Smlouva o vědecké spolupráci 15. 10. 2009 Sekce ochrany přírody a krajiny