null Slavnosti stepí

AOPK ČR, Správa CHKO České středohoří

18. května

Slavnosti stepí

  • Datum pořádání akce: 18. 5. 2024
  • Místo: Raná u Loun
  • Příloha: Plakát

Přijďte si příští sobotu užít Slavnosti stepí na Rané! Letos již po jedenácté. ​​​​

Letošní Slavnosti stepí se budou konat v sobotu 18. května 2024 v obci Raná u Loun. Opět se můžete těšit na zábavný přírodovědný okruh, výstavu plemen ovcí a koz, stánky s řemesly nebo na ukázky pasení stád za pomoci ovčáckých psů.

Slavnosti stepí na Rané seznamují návštěvníky se světově unikátní přírodou stepí ve zdejší oblasti, metodami péče o ně, tradičním zemědělstvím a chovem domácích zvířat, lidovými řemesly a sportovními aktivitami v přírodě.​​​

Jako každý rok, i letos je po celé Slavnosti stepí zařízena kyvadlová doprava po trase Louny, Dobroměřice, Lenešice a Raná. Svého motorového mazlíčka proto můžete nechat doma. Těšíme se na vás!​​​​​​​

Akci pořádá Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s obcí Raná.