null Pozvánka na seminář „Představení Operačního programu Životní prostředí 2021-2027“

AOPK ČR, Správa CHKO České středohoří

Pozvánka na seminář „Představení Operačního programu Životní prostředí 2021-2027“

27. 3. 2023

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří, ve spolupráci se Správou NP České Švýcarsko Vás srdečně zvou na seminář, v rámci kterého budou poskytnuty informace k Operačnímu programu životní prostředí pro období 2021-2027 (oblast příroda) a představeny zjednodušené metody vykazování.

Místo konání:    Zasedací místnost v Domě Českého Švýcarska, Křinické nám. 1161/10,
  407 46 Krásná Lípa

Termín konání:  20. 4. 2023 od 10 hod. 

PROGRAM

10 00 – 10 20      Úvodní slovo ředitele Správy NP České Švýcarsko Ing. Petra Kříže.

10 20 – 10 30      Představení OPŽP 2021-2027, informace o aktuálním stavu výzev.

10 30 – 10 50       OPŽP 2021-2027, zjednodušené metody vykazování pro vybraná opatření – Příroda.

10 50 – 11 10        Specifický cíl 1.3 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům – opatření vztažená na ochranu přírody a krajiny (1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5 a 1.3.8)

11 10 – 11 30      Specifický cíl 1.6 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění – opatření vztažená na rozvoj biodiverzity (1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5 a 1.6.7)

11 30 – 11 45      Diskuse

Účast na semináři je zdarma. Přihlásit se lze na E: radka.podrapska@nature.cz do 14. 4. 2023.

Pozvánka ke stažení: zde

Vybudovaný rybník v přírodě.
Vybudovaný potok.